Category: Felsefe

Bu bölümde felsefe ile ilgili paylaşımlar yer alacak

0

Felsefe Tarihi

İLKÇAĞ FELSEFESİ Yunan Felsefesi 1.1) Doğa Felsefesi Thales Anaximandros Anaximenes Herakleitos Xenophanes Parmenides Elea’lı Zenon Pythagoras Empodokles Anaxagoras Demokritos 1.2) İnsan Felsefesi 1.2.1) Sofistler Sokrates 1.2.2) Sokratesçi Okullar Megara Okulu Elis-Eletria Okulu Kynikler Okulu...

0

Marx ve Hegel’in Yöntemsel Karşıtlığı

Hegel’i eleştiren, diyalektiği Hegel’den farklı kullanan ve böylece sivil toplumu farklı yorumlayan Karl Marx incelenecektir. Marx’ın Hegel öğretisine yönelttiği eleştirilerin temelinde ide-gerçeklik ilişkisinin ideci bir temele oturtulması yaklaşımının yanlışlığını ortaya koyma amacı yatar. Ona...

0

Karl Marx’ta Altyapı-Üstyapı İlişkisi

Karl Marx tarafından ortaya konan sosyalist devlet kuramına ilişkin görüşlerin en bilinen yanı onun toplumsal yapı olarak da adlandırabileceğimiz altyapıya verdiği özel önemdir. Bu bağlamda onun görüşlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için bir tespit yapmak...

0

Hukuk Felsefesi Ders Notu

Hukukla beraber hukuki özne kavramı karşımıza çıkar. Hukuki özne, hukuk kuralları oluşturulurken varsayılan insan tipidir. Problem: Hukuki özne doğru bir özne midir? Bu özne, gerçekliğe ne kadar uyar ya da uymaz? Hukuki özne ile...

1

Niccolo Machiavelli – Prens’te “Virtu” Kavramı

Prens’i anlamada anahtar kavram, genellikle “maharet” olarak çevrilen İtalyanca “virtu” kavramıdır. Erdem sözcüğünün Latince karşılığından (virtus) gelmesine rağmen, Machiavelli için çok farklı bir anlamı vardır. Kitap boyunca Machiavelli’nin amacı, bir prensin bu virtu niteliğini...

1

Niccolo Machiavelli – Prens’te İnsan Doğası

Machiavelli insan doğasını pek umursamaz. Kendi gözlemlerine, Floransa tarihine dair bilgisine ve klasik metinlere dayanarak, insanların tahmin edildiği gibi genellikle kötü davrandıklarını belirtir. Onlar ikiyüzlüdür, yalan söyler, tehlike anında kaçar ve açgözlüdürler. Bu koşullarda...

0

Niccolo Machiavelli – “Prens” İncelemesi

Prens’in pek çok okuru, onun, gaddarlar için bir kişisel gelişim kitabı olmasını bekler. Ama kitap bundan çok daha derindir. Niccolo Machiavelli bazen acımasızlığı ve ikiyüzlülüğü savunmasına rağmen, aslında zoru ve hileyi ne zaman ve...

0

Platon – Metaller Efsanesi

Devletin başarısı yurttaşların ülkeye ve birbirlerine sadakatlerine bağlıdır. Bu sadakati güvenceye almak için Platon, toplumun bütün sınıflarının kendi kökenlerine ilişkin bir efsaneye inanmaya teşvik etmeyi önerir; “Muhteşem efsane” ya da bazen çevrildiği şekliyle “soylu...

0

Platon’un Devlet’inde “Thrasymakhos ve Glaukon”

Devlet’in ana gövdesi, Trasymakhos ile Glaukon’un meydan okumalarına verilen bir yanıttır. Trasymakhos’a göre “adalet” diye bilinen şey, basitçe en güçlünün çıkarlarına hizmet için olup bitenlerdir. İktidar, bir şeyi yoluna koyandır. Adalet basitçe, en güçlünün...