Author: yirmisekiz

0

Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı ve Özellikleri

Avrupa Birliği’ni benzeri ekonomik veya işbirliği kuruluşlarından ayıran en büyük özellik, AB’nin kurumsal yapısıdır. Avrupa Topluluklarını kuran Paris ve Roma Anlaşmaları, ileride birleşik bir Avrupa Devletinin çekirdeğini oluşturabileceğinin bilinci içinde Toplulukları bir ulusal devlette...

0

Aralı(k)ın Yirmisekizi

tutunmak nasıl da güçleşti uçuşup dururken yerle birleştim çarşamba gecesi her yer alev sokak harlı bense soğuk beyaz şarap tadı ah aklımda silik düşler geriye geriye dönüşler var devrimimin ortasından ta en başa kaçışlar,...

0

Borçlar Hukukunda Temsil

Genellikle herkes, bir engel olmadıkça kendisiyle ilgili bir hukuki işlemi bizzat yapar. Örneğin birimiz otomobilimizi satmak, bir ev satın almak ya da kiralamak veya bankadan kredi almak istersek, bu yoldaki irademizi bizzat açıklar, yani...

0

Ticaret Hukuku Tacir Yardımcıları

TACİR YARDIMCILARI Ticari işletmenin işleticisi olan tacir kendisine bağımlı veya bağımsız birtakım kişiler aracılığıyla faaliyetlerini yürütebilir. Alım satım komisyoncusu, ticari vekil,ticari temsilci vb. TBK da düzenlenmiştir. TBK da düzenlenenler tacire bağımlı yardımcılardır. Taşıma işleri...

0

Ticaret Hukuku Cari Hesap

CARİ HESAP İki kişi arasında sürekli bir sözleşme ilişkisi bulunması ve tarafların sürekli olarak birbirlerine alacaklı ve borçlu olduğu durumlarda: Her seferinde para alışverişinde bulunmamak Gereksiz işlem yapmamak ve zahmete girmemek Formaliteyi ortadan kaldırmak...

0

Ticaret Hukuku Ticari Defterler

TİCARİ DEFTERLER Ticari defterler tacirler tarafından tutulur. Tacire işletmesi hakkında bilgi verir. Tacir işletmesini uzun bir dönem için kurduğundan geçmişe yönelik hatırlamalara ihtiyaç duyar. Geleceğe yönelik tutarlı planlamalar yapması gerekir. Bu sebeple tacirlerin menfaati...

0

Ticaret Hukuku Haksız Rekabet

HAKSIZ REKABET Haksız rekabet rakipler arasında yada tedarik eden ve müşteri arasında dürüstlük kuralına uygun olmayan ticari uygulamalardır. Ticaret hayatında dürüstlük kuralına uygun olmayan tüm eylem ve işlemlerdendir. * Ürünle ilgili gerçeğe aykırı açıklamalar,...

0

Ticaret Hukuku Marka Tamamı

MARKA Marka bir işletmenin ürettiği veya ticaretini yaptığı mal veya sunduğu hizmetleri diğer işletmelerin  mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Ayırt edici özelliğe sahiptir, çizim ile görüntülenebilen, benzer biçimde ifade edilebilen, yayımlanan ve...

Bilmiyordum 0

Bilmiyordum

Bugün 19 aralık pazartesi. Yaşadığım 21. 19 aralık. Ne hissediyorum, neyi gerçekten isteyerek yapıyorum, bu soğukta yarın dışarı çıkmak istediğimden emin miyim bilmiyorum. Bilmiyorum hastalığına yakalanmis gibiyim. Neden hava bu kadar soğuk ve ben...

0

Ceza Hukuku Ders Notları / 15 Aralık 2016

Taksir Kavramı TCK’da 16 maddede taksir kavramı anlatılmaktadır. Eski ceza yasasındaki uygulama, bugünkü düzenlemelere rağmen hala etkisini görmekteyiz. Bu suçlar uygulamada oldukça fazla olan suçlardır; örneğin trafik kazaları. Ceza hukuku terminolojisinde özen yükümlülüğüne uymama,...

0

Medeni Usul Hukuku Usul İşlemleri, Tebligat, Taraf

USUL İŞLEMLERİ Usul işlemleri davanın başından sonuna kadar hem taraflarca hem de mahkemelerce yapılan davayı ilerletmeye ve sonuçlandırmaya yönelik işlemlerdir. Usul işleminin varlığından bahsedebilmek için doğrudan ve birincil etkilerini dava içeresinde doğurmalıdır. Usul işlemler...