Author: yirmisekiz

SUya övgü 0

SUya övgü

saatler önce yağmurun yağdığını hiçbir şey görmeden nasıl anlarsın kapkara perdelerle kapanmış evinin içinden? arabalar yoldan geçerken lastikler suları çevirir de fırlatır ya, işte öyle anlarsın. sonra hafiften aralarsın camı, perdelerin üstünden tuttuğun pencere...

Eşya Hukuku 0

Yolsuz Şerh Nedir? Yolsuz Şerh Nasıl Düzeltilir?

Yolsuz Şerhlerin Düzeltilmesi Kişisel hakların şerhinde, şerh verilen kişisel hakkın gerçekte hiç doğmamış olması veya geçerli bir şerh anlaşmasının ya da şerh isteminin bulunmaması durumunda, şerh yolsuz bir şerhtir. Şerh, konusunu teşkil eden kişisel...

Eşya Hukuku 1

Yolsuz Tescillerin Düzeltilmesi

YOLSUZ TESCİLİ DÜZELTME YOLLARI Medeni Kanunda, tescildeki yolsuzluğun meydana geliş biçimine göre değişik düzeltme yolları düzenlenmiştir. 1) Geçerli bir hukuki sebebin ya da tescil isteminin bulunmaması nedeniyle tescilin yolsuz olması durumunda “Bağlayıcı olmayan bir...

Eşya Hukuku 2

Yolsuz Tescil Nedir? Yolsuz Tescilin Tehlikeleri

Yolsuz Tescil Yolsuz tescil, gerçek hak durumuna uymayan tescildir. Tescildeki yolsuzluk, tescilin geçerli bir hukuki sebebe dayanmaması veya geçerli bir tescil isteminin bulunmaması ya da tapu kütüğüne belgelere aykırı bir tescil yapılmış olmasından ileri...

Eşya Hukuku 0

Malikin Ödevleri (Yükümlülükleri)

Mülkiyet kavramının içeriğinde yer alan ödevler, kamu hukuku veya özel hukuk nitelikli olabilir. Bunlar; yapmama (kaçınma), katlanma ve yapma ödevleri biçiminde üç gruba ayrılır. 1) Yapmama (Kaçınma) Ödevi Malik, hukuk düzeninin mülkiyet için verlediği...

Eşya Hukuku 0

Eşya Birliği Nedir? Hak Birliği Nedir?

İşlev bakımından aralarında bir üst-alt ilişkisi bulunmaksızın, ortak bir amaç için bir araya getirilmiş ve ekonomik bir birlik arzeden bağımsız birden çok şeyin meydana getirdiği topluluğa “eşya birliği” denir. Örneğin, bir hayvan sürüsü, bir...

Eşya Hukuku 0

Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak Kazanılması

TMK 988’e göre; “Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinen kimsenin edinimi, zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur.” ŞARTLARI 1) Ayni hakkın emin...

kör meyhane 0

kör meyhane

garson bey bir duble daha lütfen… her adımda unutmak ne demek bilir misin gitgide hafızanı kaybetmek gibi insan çıldırır gibi oluyor ama anlatamıyor neden bilmiyorum gün geçtikçe çürüyor gibiyim yalnızlık hafızayı zayıflatıyor   garson...

Eşya Hukuku 0

Malikin Yetkileri

TMK 683, malike tanınan yetkileri iki grupta ifade etmektedir. Malik mülkiyete konu olan şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, şeyi haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası...

tortu 0

tortu

dehşetengiz bakışlar ve masum kuş şarabın içindeki o küçük tanecikler neden sinirlisiniz hepiniz bana?   anlamını hiç merak etmediğim kelimeler filyos’tan akan sular yeşile döner mi eninde sonunda? ben, bu ben, ben değilim bu...

masmavi bir hatıra 0

masmavi bir hatıra

çığlık çığlığa kalıyorum şehrin gürültüsü içinde bir kara kedi çizgili yolun ortasında yürüyor ama bakışlarını gizlemiyor benden bir böcek dolanıyor yatağımda neden?   seni hatırlatıyor gökyüzü bana sanki ikiye bölünmüş gibi ortasında masmavi bir...

esrarengiz 0

esrarengiz

on dört adet sokak lambası ardı ardına hepsi   her biri bir şeyler anlatmaya çalışıyor sanki neden bugün ve şu an bilmiyorum öğrenmeye çalışıyorum lambaların üzerindeki çince harfleri . sokak lambaları neden açık kalır...

kasımın yirmisekizi 0

kasımın yirmisekizi

bugün gördüm yağmurun dindiği noktayı ve çizginin tam bir adım gerisinde durdum bir adım ilerimde deliler gibi hüzünlü bulutlar içini dökerken ben çorak topraklara hapsoldum ne ileri gitmek mümkün ne de geri dönmek yalnızca...

Menteşe 0

Menteşe

menteşenin delikleri arasından tartıştığımız konu amma çok takmıştın kafana onu bırak dedim boşver bazen biraz çok da önemli değil kalıplar kalıplara takılmayalım, yalnızca yaşayalım zaten nefes alıp vermek bir süre sonra vermekle tükenip bitecek...

2

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Notu

İş hukukunun yeri Özel hukuk eşitler arasındaki münasebetleri düzenleyen hukuk alanıdır. İş hukukunun konusu: çalışanlar İş hukukunun konusu çalışan ve çalıştıran arasındaki ilişkidir. Tarih içerisinde çalışan ve çalıştıran ilişkisinin tarihi sürecinde çalışanlar (kendi içinde...

0

Yasama Organının İşlevleri

Yasama organının işlevleri Yasama organlarının en belirgin işlevi, ya da bir diğer deyişle yetkisi, kanun yapmaktır. Ancak, her parlamentoda, kanun yapma yetkisinin yanı sıra, kabul edeceği bütçe kanunu ile devlete para harcama izni vermek...