Author: yirmisekiz

Eşya Hukuku 0

Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler

  1) Belirlilik ilkesi Bir eşya, tüm olarak bir ayni hak konusu. Mesela bir hayvan gövdesi; kulakları Ece’ye, bacakları bana, gözleri Doruk’a ait olması mümkün değil. Bu nedenle bir eşya bütün bütünleyici parçaları ve...

Eşya Hukuku 0

Basit Eşya – Bileşik Eşya Ayrımı

Eşya yapısı itibariyle ya basit eşyadır ya da bileşik eşyadır. Basit eşya, yalın, tek başına var olan, ayırt edilmez bir bütünlük taşıyan eşyadır. Doğal veya yapay olarak meydana getirilebilir. Hayvan, doğal basit eşyadır. Bileşik...

Eşya Hukuku 0

Kamu Malları

Devletin, kamu hizmetlerini görürken kullandığı mallara en geniş anlamda kamu malları denir. Kamu mallarıyla ilgili TMK 715’te; “Sahipsiz mallar ile yararı kamuya ait mallar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.” hükmü getirilmiştir. “Yararı kamuya ait...

0

İngiliz Hukuku’nda Yasama (Legislation)

Yasama, dar anlamda ülke sınırları içinde uygulanacak kanunları yapma görevidir. Bu görev ise devletin bağımsızlık egemenlik hakkının doğal bir sonucudur. Birleşik Krallıkta bu yetki genel olarak Kraliçe’nin Parlamentosuna aittir. Başka bir deyimle, İngiliz kanun...

0

Ortak Hukuk (Common Law) Nedir?

Başlangıcı çok eski ve oldukça belirsiz olan ortak hukuk, çeşitli unsurların karışımından meydana gelmiştir. Norman hukuku, Sakson hukuku ve hatta Danimarka hukukunun önemli etkilerini taşır. 5. yüzyıldan 9. yüzyıl sonlarına kadar belirli sınıflara uygulanan...

otobanın sonundaki kesik olmayan çizgiler 0

otobanın sonundaki kesik olmayan çizgiler

otobanın son dönemecindeki kesik çizgiler ne çok şey anlatır bilir misin kimi zaman bir küskünlük kimi zaman bir sürünceme sonra birdenbire son bulur düzleşir her şey özellikle o çizgiler hayat gibi sen gibi

nisan sonu 0

nisan sonu

seni son gördüğümde çok daha yaşlıydın çıkarken tüm trenlerin hüzünlü sonundan ateşi yakmak için tutuşturmaya çalıştığın oltular gibi savrulurken bir kenara düşündüm tüm bunları zamanım da vardı gerçi beklerken gelmeyecek o sondan bir sonraki...