Author: yirmisekiz

0

Vergi Borcunun Sona Ermesi

İdarece yapılan vergilendirme işlemlerinin sonuncusu tahsil işlemidir. Vergi borcu borçlu tarafından ödendiğinde borç sona ermiş ve alacaklı idare de alacağını tahsil etmiş olur. Bir verginin tahsil edilebilmesi için tahakkuk etmiş olması gerekir. Verginin tahakkuku...

0

Vergi Cezalarının Özellikleri

Vergi cezaları kişinin malvarlığına yönelik cezalardır. Bu cezalar vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarıdır. Cezayı gerektiren fiil ve uygulanacak yaptırım vergi idaresince idari usullere göre tespit edilir. Vergi cezaları, genel ceza esaslarında olduğu üzere mükellefin...

0

Vergi Cezalarında Sorumluluk (Ceza Ehliyeti)

Anayasa ve Türk Ceza Kanununda düzenlenen genel ceza esaslarında olduğu gibi vergi cezaları da şahsidir. Vergi cezaları da kanuna aykırı fiil işleyen mükellef veya sorumludan alınır. Ölüm halinde cezalar düşer ve mirasçılardan istenemez. Buna...

Vergi Kabahatlerinde Birleşme (İçtima) ve Tekerrür 0

Vergi Kabahatlerinde Birleşme (İçtima) ve Tekerrür

VERGİ KABAHATLERİNDE BİRLEŞME (İÇTİMA) VE TEKERRÜR Birleşme(İçtima) Vergi Usul Kanununda birleşme olayı, vergi bakımından olan özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle özel olarak düzenlenmiştir. Vergi kabahat ve cezalarındaki birleşme esasları tek fiil ile çeşitli...

sen’i dinliyorum 0

sen’i dinliyorum

son yudumlarımı alırken bardağımdan gözüm takıldı oyuklarına kalbinin nasıl da delinmiş yüzeyi nasıl da boşaltılmış o içi öyle sanki bir tahta masanın yıllar yılı kullanılışının izleri yatıyor gibi içinde bir yerlerde beni duyuyorsun biliyorum...

gaip arabesk 0

gaip arabesk

eserlerin kırılmaması için etrafını camla kaplarlar içimde kırıklardan oluşan bir kalp müzesi var, keşke ben de kaplasaydım çevresini her lafımda bir tebessüm var hep aynı melodiyle konuşurum bol bol detone olaraktan sokaklarda yürürüm hafif...

bazenleri bir son 0

bazenleri bir son

bir sade kahve bazen sadece bir sade kahvedir bir gün bazen sadece kötü geçer bir yolculuk bazen sadece bir yolculuktur, ama seni bir noktadan başka bir noktaya götürmez bir son bazen sadece bir son değildir...

soğuk mevsimler 0

soğuk mevsimler

ellerimi uzattım tutsana bu gürültü içinde çek çıkar beni bu kalabalıklardan alıp gidelim başımızı eser kalmasın ne senden, ne benden arayanımız soranımız olmasın kimseler düşmesin peşimize alacaklılar kapıya dayandı yine soğuk mevsimlerin girişini yaptık...

0

Vergi Cezalarının Ortadan Kalkması

Vergi cezaları kesildikten sonra normal olarak ödeme ile ortadan kalkar. Ancak ödemenin dışında başka nedenler ile de cezalar tamamen veya kısmen ortadan kalkabilmektedir. Vergi Cezası Kesilmeyen Haller Bunlar; yanılma ve görüş değişikliği, pişmanlık ve...

0

Tüketici Hukuku Çözümlü Pratik Çalışma 1

YirmiSekiz.net Tüketici Hukuku Çözümlü Pratik Çalışması 1. Tüketici imzaladığı ön ödemeli konut satışı sözleşmesine göre konutu 30 ay içinde teslim alacaktır; Satıcı 9. ayda tüketici lehine kat irtifakı tesis eder. Ancak bağımsız bölümün zilyetliği...

icap 0

icap

gökyüzü ağlıyor sokaklar boşken kaldırımlar sakinken ve sen uykudayken bulutsuz havada göz yaşları süzülüyor sis ve pusunun içinden yerlere dökülüyor bir hikaye okunuyor tam şu anda farklı bir ülkede ve ardına bile bakmadan uçup...

0

Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 1. BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ 1. Ceza Muhakemesinin Gayesi 1.1 Ceza Muhakemesinin Tarihçesi ve Gaye Açısından Geçirdiği Safhalar Toplum düzenini bozan bir fiil olan suç işlendikten, faili bulunup, hakkaniyete uygun...

karakol 0

karakol

karakola girdi ters kelepçeli bir şekilde orada biraz olaylar yaşadı ama çok da umursamadı verdikten sonra ifadesini, şu kaldı ifade tutanağında; “iki günde bir iki şişe şarap içerim, dün de öyle bir gündü işte,...

kabus 0

kabus

sıra bana gelince niye durur dünya ne zaman biter bilmiyorum bu rüya çıkamıyorum içinden kabuslarımın sanki tren az sonra gelip çarpacak gibi sanki az sonra gidip atlayacaksın bir yerden sanki az sonra bitecek her...