Author: yirmisekiz

0

Yargı Görevlileri

Hakim Hakim, yargılamayı yürüten kişidir. Hakim, yargılamayı sevk ve idare etme yetkisine sahiptir (m. 32). Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar (Anayasa m. 138). Hakimler Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hakim,...

0

Mahkemeler

Mahkeme, “hüküm verilen yer” anlamına gelir. Mahkemeleri ilk olarak, yargı sisteminde bulundukları yere göre, ilk derece mahkemeleri ve yüksek mahkemeler biçiminde bir ayrıma tabi tutmak mümkündür. İlk Derece Mahkemeleri Bir davayı ilk defa ele...

0

Yargı Yolları

Beş temel yargı yolunun varlığından söz edilebilir; 1) Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Yargısı 2) Yargıtay ve Adli Yargı 3) Danıştay ve İdari Yargı 4) Uyuşmazlık Mahkemesi ve Uyuşmazlık Yargısı 5) Sayıştay ve Hesap Yargısı...

0

Uyuşmazlık Kavramı ve Uyuşmazlığın Çözüm Yolları

Uyuşmazlık, bir hakkın varlığı, kapsamı veya ihlal edilip edilmediği konusunda taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıktır. Uyuşmazlıkların çözüm yolları bakımından, uyuşmazlığın konusu, türü ve uyuşmazlığın tarafı olan kişilerin sıfatı önem taşımaktadır. Uyuşmazlıkların çözüm yollarını ikiye...

0

Medeni Usul Hukukunun Amacı

Türk hukukunda bu konuda görüş birliği olmamakla birlikte, HMK’nın genel gerekçesinde, usul hukukunun amacının maddi gerçeğe ulaşmak olduğu ifade edilmiştir. Hakları başkası tarafından saldırıya uğrayanlar, medeni usul hukukunun yardımıyla, Devletin mahkemelerinde haklı olduklarını tespit...

bıçak yarası 0

bıçak yarası

depreştiriyor ruhumu aydınlık sokakların ve bir sigara çıkarıp yakıyorum yatay pencereden dışarı külleri her ne kadar içeri savrulsa da ben izin verdiğim ölçüde açık arası

ne gözlerin ne sözlerin 0

ne gözlerin ne sözlerin

bembeyaz mobilyalar ve yağmur tokatlıyor yerleri ama güzel gözlerin yok ne odanın içinde ne de gökyüzünü gösteren pencerelerin ardında n’eyleyim böyle şehri?

zafer haberi 0

zafer haberi

merhaba dedi önce, sonra tutuldum bir anda, cevap veremedim. elim ayağım uyuştu sanki. cevap veremedim. ya kalbimdi düşen, ya da bendim yere. ayırdına varamadan cevap vermeye çalıştım. cevap veremedim. zaman durdu gitti sanki, zamanı...

alkolik bulaşık makinesi 0

alkolik bulaşık makinesi

tekrarlayan ritmlerin arasına sıkışmış bir do sigara dumanı ve sarı siyah çizgili parkeler açmış en dibinden aldığı suyla çiçekler neden böyle bu hayat, neden tatsız daima diye sormana lüzum yok, cevabı gözlerinin önünde sarı...

bir anı, iki hatıra 0

bir anı, iki hatıra

ben zaten başından beri sarı çizgilerin gerisinde kaldım tren geldi gitti geçemedim sarı çizgilerin ötesine boşuna anons yapmayın artık, lüzumu yok ben geçemiyorum işte bu sarı çizgileri ve yalnız ben varım bu saate, bu...

kelebekler gibi 0

kelebekler gibi

yalnızca gölgen miydi yoksa beni görmeye geldin mi gece vakti öpüp alnımdan, gene gittin mi koyu karanlığa? yaptıklarımdan utanıyorum, bazı zamanlar bazı zamanlarsa bir cesaretle doluyor içim, gel gidelim diyorum, ama yalnızca kendi kendime...

ahize rüzgarları 0

ahize rüzgarları

açtı telefonu, kulağını dayadı ahizeye; “bir insan başka bir insanı sevemez, anlaman lazım bunu. insan saf kötülükten oluşur. bir insan başka bir insanı sevdiğini zannederken aslında her zaman kafasında kurduğu o imgeyi sever, ha...

0

Ceza Muhakemesi 29 Kasım 2018 Ders Notu

29.11.18 Ceza Muhakemesi Doğrudanlık ilkesinden devam ediyoruz. Hakimlerin doğrudan duymaları, görmeleri vs. gerekir. Biçimsel doğrudanlık: araya herhangi bir aracı sokmadan delillerle yüz yüze gelmek, doğrudan iletişim kurmak. İki bilim dalı çürütülemez; mantık ve matematik....

ego’nun bilinmezliğine adım adım 0

ego’nun bilinmezliğine adım adım

adım atmak her zamankinden daha zor turuncu kumlar dibe çöküyorlar çölün ortasında taştan bir ebediyim a4 boyutunda ekranlarda boy gösteriyorum aynı sen gibi yahut da vahanın ortasındaki bedevi gibi kendim gibi, olduğum gibi, belki...

0

Ceza Muhakemesi Hukuku 27 Kasım 2018 Ders Notu

Ceza Muhakemesi 27.11.18 Soruşturma evresini bitirdik. Geldik ikinci evreye; ara yargılama evresi. Ceza Yargılaması Yasasına baktığınız zaman iki evreden söz eder; ama biz dört evre olduğunu söylemiştik; şimdi ikinci evreye geçmiş bulunuyoruz. Ceza Muhakemeleri...