Author: yirmisekiz

Miras Hukuku 0

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Açılmış bir boşanma davası varken taraflardan birinin ölmesi halinde kanun koyucu bir hüküm koymamış olsaydı, evlilik ölümle son bulduğu için konusuz kalan davanın düşmesine karar verecekti. Boşanma davası devam ederken ölen eşin mirasçıları davaya...

Miras Hukuku 0

Altsoy / Miras Hukuku

*Mirasbırakanın çocukları, torunları, torunlarının çocukları diye aşağıya doğru devam ediyor. *Altsoy mirasbırakanın birinci dereceden mirasçılarıdır. *Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. *Evlat edinme halinde edilinilen evlatlar altsoy gibi mirasçı olacaklardır. *Mirasbırakandan önce ölmüş çocukların yerini, her...

Miras Hukuku 0

Yatay Şişme Prensibi / Miras Hukuku

Yatay Şişme Prensibi   Mirasın altsoya doğru gidemediği hallerde bu söz konusu payın diğer mirasçılar tarafından paylaşılmasını açıklayan bir teoridir. Yanda çizimi yapılan dağıtımda da olduğu gibi mirasbırakandan önce ölen mirasçının payı kendisine halef...

Miras Hukuku 0

Zümre Sistemi / Miras Hukuku

Zümre Sistemi Zümre sisteminde zümre başları ve onların altsoylarından oluşan zümrelere ayrılmışlardır. Türk miras hukukunda üç zümre bulunmaktadır. Birinci Zümre: Mirasbırakanın altsoyudur. Çocuklar, torunları, torunlarının çocukları vs. İkinci Zümre: Mirasbırakanın anne-babası ve onların altsoyudur....

Miras Hukuku 0

Yasal Mirasçılık – Yasal Mirasçı Kimdir?

Türk miras hukuku sisteminde sadece kan esası benimsenmemiştir. Kan esasının yanında evlat edinme, evlilik ve tabiiyet (belli bir devlete olan vatandaşlık bağı) esasları da benimsenmiştir. Türk kanun koyucusu bu dört esasa bir hukuki sonuç...

Miras Hukuku 0

Külli Halefiyet ve Sonuçları

Sözcük anlamı olarak halefiyet; bir başkasının yerine geçmeyi ifade etmektedir. Miras bırakandan sonra gelen, onun haklarına halef olan kişiler için kullanılır. Miras yer alan değerlerin bütün aktif ve pasifiyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın...

Miras Hukuku 0

Ölüme Bağlı Tasarruf

Buradaki tasarruf sözcüğünü, eşya hukukundaki tasarruf sözcüğüyle karıştırmamalıyız. Yapıldığı anda etkilerini malvarlığında hissettiren bir harcama işlemi söz konusu değildir. Aslında ölüme bağlı hukuki işlem demek lazım. Bir kimsenin ölümünden sonra hüküm ve sonuç doğuracak,...

Miras Hukuku 0

Mirasçı Kimdir?

Mirasçı kimdir?   Miras bırakanın ölümü halinde mirasa hak kazanan kişi veya kişilerdir. Mirasçı kişi olacak. “Mirasımı köpeğim kanişe bırakıyorum” şeklinde bir vasiyet geçerli olmayacaktır. Kişi dediğimizde ise gerçek veya tüzel kişiyi anlayacağız. Kanunun...

0

Ceza Muhakemesi Hukuku

Devletin yetkili makamlarına bir suç iddiası şüphesinin ulaştırılmasıyla ceza muhakemesi başlar. Ceza hukuku, ceza kanununun ihlali veya özel bir ceza hükmünün ihlaliyle başlar.(TCK, FSEK, Bankacılık kanunu vs.) SORUŞTURMA EVRESİ           ...