Author: yirmisekiz

Eşya Hukuku 0

Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak Kazanılması

TMK 988’e göre; “Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinen kimsenin edinimi, zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur.” ŞARTLARI 1) Ayni hakkın emin...

kör meyhane 0

kör meyhane

garson bey bir duble daha lütfen… her adımda unutmak ne demek bilir misin gitgide hafızanı kaybetmek gibi insan çıldırır gibi oluyor ama anlatamıyor neden bilmiyorum gün geçtikçe çürüyor gibiyim yalnızlık hafızayı zayıflatıyor   garson...

Eşya Hukuku 0

Malikin Yetkileri

TMK 683, malike tanınan yetkileri iki grupta ifade etmektedir. Malik mülkiyete konu olan şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, şeyi haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası...

tortu 0

tortu

dehşetengiz bakışlar ve masum kuş şarabın içindeki o küçük tanecikler neden sinirlisiniz hepiniz bana?   anlamını hiç merak etmediğim kelimeler filyos’tan akan sular yeşile döner mi eninde sonunda? ben, bu ben, ben değilim bu...

masmavi bir hatıra 0

masmavi bir hatıra

çığlık çığlığa kalıyorum şehrin gürültüsü içinde bir kara kedi çizgili yolun ortasında yürüyor ama bakışlarını gizlemiyor benden bir böcek dolanıyor yatağımda neden?   seni hatırlatıyor gökyüzü bana sanki ikiye bölünmüş gibi ortasında masmavi bir...

esrarengiz 0

esrarengiz

on dört adet sokak lambası ardı ardına hepsi   her biri bir şeyler anlatmaya çalışıyor sanki neden bugün ve şu an bilmiyorum öğrenmeye çalışıyorum lambaların üzerindeki çince harfleri . sokak lambaları neden açık kalır...

kasımın yirmisekizi 0

kasımın yirmisekizi

bugün gördüm yağmurun dindiği noktayı ve çizginin tam bir adım gerisinde durdum bir adım ilerimde deliler gibi hüzünlü bulutlar içini dökerken ben çorak topraklara hapsoldum ne ileri gitmek mümkün ne de geri dönmek yalnızca...

Menteşe 0

Menteşe

menteşenin delikleri arasından tartıştığımız konu amma çok takmıştın kafana onu bırak dedim boşver bazen biraz çok da önemli değil kalıplar kalıplara takılmayalım, yalnızca yaşayalım zaten nefes alıp vermek bir süre sonra vermekle tükenip bitecek...

2

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Notu

İş hukukunun yeri Özel hukuk eşitler arasındaki münasebetleri düzenleyen hukuk alanıdır. İş hukukunun konusu: çalışanlar İş hukukunun konusu çalışan ve çalıştıran arasındaki ilişkidir. Tarih içerisinde çalışan ve çalıştıran ilişkisinin tarihi sürecinde çalışanlar (kendi içinde...

0

Yasama Organının İşlevleri

Yasama organının işlevleri Yasama organlarının en belirgin işlevi, ya da bir diğer deyişle yetkisi, kanun yapmaktır. Ancak, her parlamentoda, kanun yapma yetkisinin yanı sıra, kabul edeceği bütçe kanunu ile devlete para harcama izni vermek...

0

Çift Meclis Sistemi

Yasama organının yapısal konumu ile ilgili önemli bir soru, bu organın, tek meclisten mi, yoksa çift meclisten mi oluşacağıdır. Gerçekten, bazı ülkelerde (şu anda bizde olduğu gibi) yasama organı tek bir meclisten oluştuğu halde...

0

KURUCU İKTİDAR – KURULU İKTİDAR AYRIMI

            Devletin üstün buyurma gücünün örgütlenmiş bir biçimde görünümünü ifade eden iktidar, yerine getirdiği işlevin türüne göre, kurucu iktidar ve kurulu iktidar olmak üzere ikiye ayrılabilir.                        KURUCU   İKTİDAR   ...

0

Katı Anayasalar – Yumuşak Anayasalar

Katı (=sert, bükülmez=) Anayasalar (rigid constitutions) *Anayasalarda değiştirilmesi yasaklanmış kuralların bulunması Bir anayasayı katı anayasa haline getiren ölçütlerden biri, o anayasada değiştirilmesi yasaklanmış bazı hükümlerin bulunmasıdır. Bir anayasada değiştirilmesi yasak hükümlere yer verilmesinin lehinde...

0

Yazılı – Yazısız Anayasalar

I- Yazılı-yazısız anayasalar (written-unwritten constitutions) a) Yazısız anayasalara verilebilecek en iyi örnek İngiltere’dir (yani Kuzey İrlanda ve Büyük Britanya İmparatorluğu). Ancak bu ülkede Anayasanın tümüyle yazısız kaynaklardan oluştuğu söylenemez. Gerçekten, tarihin çok eski dönemlerinden...

0

Devlet Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Devlet Nedir?

İnsanın yalnız yaşayan bir canlı olmayıp yaşamını başka insanlarla birlikte sürdürüyor olması durumunun, beraberinde getirdiği “düzenin nasıl sağlanacağı sorunu”nun çözümlenmesi amacıyla (özellikle, “insan insanın kurdudur” –Latince ifadesiyle: “homo homini lupus”- değerlendirmesi de dikkate alındığında)...