Author: yirmisekiz

0

Montaigne’in “Ölüm” hakkında düşünceleri üzerine

Montaigne’in beş çocuğundan dördü küçükken öldü, en iyi arkadaşı vebadan öldü ve küçük kardeşi, bir tenis topu kazayla ense köküne çarpınca kazadan birkaç saat sonra öldü. Hatta Montaigne’in kendisi de, dörtnala giden bir atın...

0

Montaigne’in Kuşkuculuğu

Pyyron’dan etkilenen Montaigne kuşkuculuğu benimseyip, tek kesinliğin hiçbir şeyin kesin olmaması olduğuna inanmıştı -aklın kendisi bile güvenilmez olabilirdi. “Ben ne biliyorum?” onun en gözde ifadesiydi ve bu soruya karşı “neredeyse hiçbir şey ya da...

yaşamın bittiği yer 0

yaşamın bittiği yer

Her gün yürüdüğü yol bugün biraz daha farklı görünüyordu sanki. Hayır, her zamanki gibi görünüyordu, ona daha farklı geliyordu. İnsan genellikle niye yürüdüğünü, neden yürüdüğünü bilir. Her zaman yürüdüğü yoldan yürüyordu ama her zaman...

0

Borçlunun Yardımcı Kişilerden Dolayı Sorumluluğu

Genel Bilgi TBK m. 116, yardımcı kişilerin fiillerinden dolayı borçlunun sorumluluğunu düzenlemiştir. Borç ilişkisinden borçlu için bazı borçlar, alacaklı için de bazı haklar doğar. TBK’ya göre, borçlu borç ilişkisinden doğan borçlarını şahsen ifa etmek...

Eşya Hukuku 0

Kişiye bağlı ayni hak – Eşyaya bağlı ayni hak

Ayni hak sahibinin belirleniş şekline göre bir ayırım yapılmaktadır. Bir ayni hak belirli bir kişiye de tanınmış olabilir, ya da bir taşınmazın maliki kim olursa olsun onun lehine tanınmış olabilir. Mülkiyet hakkı da bu...

0

Örf ve Adet Hukuku (Custom Law)

İngiliz hukukunda örf ve adet kavram olarak iki ana unsuru kapsar. Bunlardan birincisi örf ve adetin hatırlanamayacak kadar çok eski bir zaman parçasına ait olması, diğeri ise ülkenin her yerinde geçerli bir genellik taşımasıdır....

0

Felsefe Tarihi

İLKÇAĞ FELSEFESİ Yunan Felsefesi 1.1) Doğa Felsefesi Thales Anaximandros Anaximenes Herakleitos Xenophanes Parmenides Elea’lı Zenon Pythagoras Empodokles Anaxagoras Demokritos 1.2) İnsan Felsefesi 1.2.1) Sofistler Sokrates 1.2.2) Sokratesçi Okullar Megara Okulu Elis-Eletria Okulu Kynikler Okulu...

Eşya Hukuku 0

Ayni Hakların Çeşitleri

Ayni hakların çeşitli bakımından ayrımları söz konusu olabilir fakat eşya üzerinden sağladığı yetkiler bakımından ayrımı önemlidir; Mülkiyet Hakkı Sınırlı Ayni Haklar a) İrtifak hakları b) Taşınmaz yükü c) Rehin hakkı Mülkiyet, hukuk düzeninin çizdiği...

0

Emsal Hukuku (Precedent)

Genellikle emsal hukuku, hakimlerin baktıkları davalarda aynı konuda daha önce hiyerarşik düzende bir üst mahkeme ya da eşdeğer bir mahkeme tarafından verilmiş bir kararı, bağlayıcı saymaları kuralını ifade eder. Böylece çeşitli zaman dilimlerinde benzer...

Eşya Hukuku 0

Alacak hakkı – Ayni hak karşılaştırması

Ayni hak herkesi, alacak hakkı sadece karşı tarafını ilgilendirir. Nispi bir haktır alacak hakkı. Ayni hak ancak mevcut ve ferden belirli bir şey üzerinde kurulabilirken alacak hakkında böyle bir gerçeklik bulunmamaktadır. Belirlenebilir olması yeterlidir....