İşçi Tanımı ve Kavramı

İşçi Tanımı ve Kavramı:

İŞÇİ

İşçi, İş Hukukunun en temel kavramılarından biridir. İş Kanunun 2.maddesinin ilk fıkrasına göre, “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.” Bu noktada önemli olan iş sözleşmesine dayanıyor olmasıdır.

İşçi kavramının sınırları, iş kanunları ile borçlar kanunu uygulamasında sadece iş sözleşmesine yer verilerek dar, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanununda ise iş sözleşmeleri ile bazı iş görme sözleşmelerine göre çalışanların da işçi sayılmalarıyla geniş yorumlanmıştır.

İşçilerin Çalıştırılma Alanı ve İşçi-Memur Ayrımı:

Yapılacak işin iş sözleşmesine dayanması yani ortada Borçlar Hukukuna uygun karşılıklı irade uyuşması olması gerekir.

İş sözleşmesinede özel kesimde işverenler ve işçiler olması zorunlu değildir. Kamuda çalışan işçiler de olabilir.

Memurların hukuki durumları ile kural olarak İdare Hukuku alanına dahil, iş sözleşmesi çalışan işçilere ise iş kanunları ise iş iş kanunlarına ve ilgili mevzuat uygulanır. Farklı mevzuat uygulanması kişinin memur mu işçi mi olduğunu daha önemli kılmaktadır. Örneğin, memurlar Devlet Memurları Kanuna göre grev ve toplu iş sözleşmesi yapamazlar.

1982 Anayasası tarafından hangi görevlerin memur ve kamu görevlileri tarafından görüleceği belirlenmemiş ve bu husus kanunlara bırakılmıştır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir